Thiết bị hạ thế-đóng cắt

Dải sản phẩm SIRIUS đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn về đóng cắt, bảo vệ và khởi động tải. Với các sản phẩm giám sát, điều khiển, phát hiện, ra lệnh, báo hiệu và cung cấp nguồn điện, Siemens cung cấp toàn bộ dải thiết bị điều khiển công nghiệp. Cùng với giải pháp Tự động hóa Tích hợp toàn diện (TIA – Totally Intergrated Automation), Hệ thống An toàn tích hợp và ECOFAST, các sản phẩm của chúng tôi có thể kết hợp để tạo ra các hệ thống tối ưu. Siemens cung cấp các thiết bị điều khiển tiên tiến với đặc tính hiện đại, như tích hợp truyền thông và công nghệ an toàn, mang lại lợi thế cho khách hàng: Nền tảng cho các giải pháp tích hợp tiên phong.