Accessory S7-1500

Gồm các sản phẩm ngoài CPU và module như mounting rail, labeling sheet vaf Spare part khác.