Biến tần Hope65 1 pha 220V 0.75 – 5.5KW – Hope65 380V 0.75/1.5KW – 22/30KW (Hàng có sẵn)

Phụ trách bán biến tần Slanvert (Senlan): Mr. Minh Tùng. SĐT: 0936195995. Mr. Tỉnh: 0947967397

 - 
English
 - 
en
Vietnamese
 - 
vi