CPU S7-1200

In Stock
So sánh

Mô tả

Standard CPUs
CPU 1211C

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C

Compact CPU, AC/DC/relay

6ES7211-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C

Compact CPU, DC/DC/DC

6ES7211-1AE40-0XB0

 

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C

Compact CPU, DC/DC/relay

6ES7211-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB

Standard CPUs
CPU 1212C

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C

Compact CPU, DC/DC/DC

6ES7212-1AE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C

Compact CPU, AC/DC/relay

6ES7212-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 75KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C

Compact CPU, DC/DC/relay

6ES7212-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB

Standard CPUs
CPU 1214C

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,

COMPACT CPU, DC/DC/DC

6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,

COMPACT CPU,

 AC/DC/relay

6ES7214-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,

COMPACT CPU

, DC/DC/relay

6ES7214-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

Standard CPUs
CPU 1215C

 

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,

 COMPACT CPU,

AC/DC/relay

6ES7215-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,

COMPACT CPU,

DC/DC/DC

6ES7215-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,

COMPACT CPU,

DC/DC/relay

6ES7215-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB

Standard CPUs
CPU 1217C

SIMATIC S7-1200, CPU 1217C,

COMPACT CPU

, DC/DC/DC

6ES7217-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT ONBOARD I/O: 10 DI 24V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24V DC; 0,5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0- 10V DC, 2 AQ 0- 20MA; POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 150 KB

Fail-safe CPUs
CPU 1212 FC, CPU 1214 FC, CPU 1215 FC

SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, COMPACT CPU,
DC/DC/DC

6ES7212-1AF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 100 KB

SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC,

 COMPACT CPU,

DC/DC/relay

6ES7212-1HF40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 100 KB

SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, COMPACT CPU,
DC/DC/DC

6ES7214-1AF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 125 KB

SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, COMPACT CPU,
DC/DC/relay

6ES7214-1HF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 125 KB

SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, COMPACT CPU
DC/DC/DC

6ES7215-1AF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO 24V DC 0.5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 150 KB

 

SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, COMPACT CPU,
DC/DC/relay

6ES7215-1HF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 150 KB

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CPU S7-1200”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *