CPU S7-1500

In Stock

CPU S7-1500 gồm nhiều dòng như : Standard CPU, Compact CPU, Fail-safe CPU va Technology CPU

So sánh

Mô tả

Standard CPUs

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN

6ES7511-1AK01-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 150 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN

6ES7513-1AL01-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 300 KB FOR PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 40 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN

6ES7515-2AM01-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 500 KB FOR PROGRAM AND 3 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 30 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP 6ES7516-3AN01-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 1 MB FOR PROGRAM AND 5 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP 6ES7517-3AP00-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 2 MB FOR PROGRAM AND 8 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: PROFIBUS, 2 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP 6ES7518-4AP00-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 4 MB FOR PROGRAM AND 20 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: ETHERNET, 4. INTERFACE: PROFIBUS, 1 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP

6ES7518-4AP00-3AB0

 

SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH ODK RUNTIME INTERFACE, WORKING MEMORY 4 MB FOR PROGRAM AND 20 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: ETHERNET, 4. INTERFACE: PROFIBUS, 1 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
Compact CPUs

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1511C-1PN

6ES7511-1CK00-0AB0

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1511C-1PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 175 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 16 DIGITAL INPUTS, 16 DIGITAL OUTPUTS, 5 ANALOG INPUTS, 2 ANALOG OUTPUTS, 6 HIGH SPEED COUNTERS, 4 HIGH SPEED COUNTERS FOR PTO/PWM/FREQUENZY OUTPUT 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PERFORMANCE, INCL. FRONT CONNECTOR PUSH-IN, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1512C-1 PN

6ES7512-1CK00-0AB0

SIMATIC S7-1500 COMPACT CPU CPU 1512C-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 250 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 32 DIGITAL INPUTS, 32 DIGITAL OUTPUTS, 5 ANALOG INPUTS, 2 ANALOG OUTPUTS, 6 HIGH SPEED COUNTERS, 4 HIGH SPEED COUNTERS FOR PTO/PWM/FREQUENZY OUTPUT 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 48 NS BIT-PERFORMANCE, INCL. FRONT CONNECTOR PUSH-IN, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
Fail-safe CPUs

SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN

6ES7511-1FK01-0AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 225 KB FOR PROGRAM AND 1 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN

6ES7513-1FL01-0AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 450 KB FOR PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 40 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN

6ES7515-2FM01-0AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 750 KB FOR PROGRAM AND 3 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 30 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP 6ES7516-3FN01-0AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 1,5 MB FOR PROGRAM AND 5 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP

6ES7517-3FP00-0AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 3 MB FOR PROGRAM AND 8 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: PROFIBUS, 2 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP 6ES7518-4FP00-0AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 6 MB FOR PROGRAM AND 20 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: ETHERNET, 4. INTERFACE: PROFIBUS, 1 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY

SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP ODK

6ES7518-FP00-3AB0

SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP ODK, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH SIMATIC S7-1500F, WORKING MEMORY 6 MB FOR PROGRAM AND 20 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: PROFINET RT, 3. INTERFACE: ETHERNET, 4. INTERFACE: PROFIBUS, 1 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
Technology CPUs

SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 PN

6ES7511-1TK01-0AB0

SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 PN, central processing unit with working memory 225 KB for program and 1 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC memory card necessary

SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN

6ES7515-2TM01-0AB0

SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN, central processing unit with working memory 750 KB for program and 3 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 2. interface, Ethernet, 30 ns bit performance, SIMATIC memory card necessary

SIMATIC S7-1500T, CPU 1517T-3 PN/DP 6ES7517-3TP00-0AB0

SIMATIC S7-1500T, CPU 1517T-3 PN/DP, central processing unit with working memory 3 MB for program and 8 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 2. interface: Ethernet, 3. interface, PROFIBUS, 2 ns bit performance, SIMATIC memory card necessary

SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP

6ES7517-3UP00-0AB0

SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP, central processing unit with working memory 3 MB for program and 8 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 2. interface: Ethernet, 3. interface, PROFIBUS, 2 ns bit performance, SIMATIC memory card necessary

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CPU S7-1500”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *