CPU S7-400

In Stock
So sánh
Danh mục: , Từ khóa: ,

Mô tả

Standard CPUs
CPU 412

6ES7412-1XJ05-0AB0

6ES7412-2XJ05-0AB0

6ES7412-2EK06-0AB0

–    SIMATIC S7-400, CPU 412-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 288 KB WORKING MEMORY, (144 KB CODE, 144 KB DATA), INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S

–    SIMATIC S7-400, CPU 412-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 512 KB WORKING MEMORY, (256 KB CODE, 256 KB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

–    SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA), INTERFACES: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),

Standard CPUs
CPU 414

6ES7414-2XK05-0AB0

6ES7414-3XM05-0AB0

6ES7414-3EM06-0AB0

–    SIMATIC S7-400, CPU 414-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

–    SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2.8 MB WORKING MEMORY, (1.4 MB CODE, 1.4 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

–    SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DATA), INTERFACES: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)

Standard CPUs
CPU 416

6ES7416-2XN05-0AB0

6ES7416-3XR05-0AB0

6ES7416-3ES06-0AB0

–    SIMATIC S7-400, CPU 416-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 5.6 MB WORKING MEMORY, (2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

–    SIMATIC S7-400, CPU 416-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 11.2 MB WORKING MEMORY, (5.6 MB CODE, 5.6 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

–    SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8 MB DATA), INTERFACES: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)

Standard CPUs
CPU 417

6ES7417-4XT05-0AB0

–     SIMATIC S7-400, CPU 417-4 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 30 MB WORKING MEMORY, (15 MB CODE; 15 MB DATA) 1. INTERFACE MPI 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM MODULES PLUGGABLE
Fail-safe CPUs
CPU 414F

6ES7414-3FM06-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU414F-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DATA), INTERFACES: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)
Fail-safe CPUs
CPU 416F

6ES7416-2FN05-0AB0

 

 

6ES7416-3FS06-0AB0

–      SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 5.6 MB WORKING MEMORY, (2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP APPLICABLE W. SOFTWARE PACKAGE DISTRIBUTED SAFETY >= V5.2+SP2

–     SIMATIC S7-400, CPU414F-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DATA), INTERFACES: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)

High-availability CPUs
CPU 412-5H

6ES7412-5HK06-0AB0

    SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 1 MB MEMORY (512 KB DATA/512 KB CODE)
High-availability CPUs
CPU 414-5H

6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 4 MB MEMORY (2 MB DATA/2 MB CODE)
High-availability CPUs
CPU 416-5H
    SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 16 MB MEMORY (10 MB DATA/6 MB CODE)
High-availability CPUs
CPU 417-5H
    SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 32 MB MEMORY (16 MB DATA/16 MB CODE)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “CPU S7-400”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *