Power Supply S7-1500

Gồm Simatic PM 1507 và PS 60W với input 120/230 V AC, output 24V DC hoặc output /24/48/60V DC

Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết