PRODUCT PORTFOLIO

Thiết bị đóng cắt Siemens ACB, MCCB, MCB, FUSE, Softstater... Biến tần trung thế SB-HV - Điện áp: 3kV, 6kV, 10kV. - Công suất: 215 kW – 10.000 kW - Hiệu suất cao >96%, hệ số công suất cao >95% Các Sản phẩm Burkert

CUSTOMER SUPPORT

Mr. Lê Văn Hiến
 0989.060.191
le-van.hien@lkat.com.vn

Mr. Phạm Minh Tùng

093.619.5995
 pham-minh.tung@lkat.com.vn

Ms. Nguyễn Bình Minh
 091.555.2122
 nguyen-binh.minh@lkat.com.vn

SIGN UP WITH US

Sign up to receive promotions from LKAT.

SUCCESS STORY